Inteligentná Jednoduchá Komplexná

Nemusíte sa báť zložitého technického nastavovania. Všetko za Vás nastavíme MY a potom už len bezstarostne používate zariadenie Asistenčnej služby „sos24“.

 

Asistenčná služba „sos24“ je služba poskytovaná pomocou inteligentných zariadení seniorom, osobám odkázaných na pomoc inej osoby a ich rodinám. Asistenčná služba sos24 Vám pomôže získať sebadôveru vo Vašom domácom prostredí. V prípade rizikových situácii je naša pomoc nablízku 24 hodín denne po celých 365 dni. Aj naďalej môžete vykonávať svoje obľúbené činnosti bez strachu či Vám v prípade nečakaných problémov bude poskytnutá pomoc.

  ⦁

  ⦁

  ⦁

Všetky naše zariadenia majú jednoduché SOS tlačidlo na privolanie pomoci.

Po stlačení SOS tlačidla prebieha hovor s odborným asistentom priamo prostredníctvom našich zariadení. Príjem hovoru je automaticky.  Zariadenia fungujú po celom území našej krajiny. Podmienkou je dostupný GSM signál. Hovor je ZDARMA v rámci paušálu za využívanie.

Ako najlepšie nastaviť Asistenčnú službu „sos24“

 

Asistenčná služba „sos24“ funguje tým lepšie, čím precíznejšie ju klient s rodinou nastaví. Ide o individuálny plán starostlivosti, ktorý má k dispozícii odborný asistent z dôvodu čo najlepšieho riešenia akejkoľvek (problémovej) situácie. V pláne starostlivosti sú primárne uvedené nasledovné informácie:

  ⦁

 

 

  ⦁

 

 

  ⦁

 

 

  ⦁

Kontaktné údaje

klienta, jeho rodiny a priateľov, ideálne susedov, opatrovateľskej služby, zdravotnej pomoci, policajnej alebo požiarnej stanice.

 

Základné údaje o zdravotnom stave klienta, užívanie liekov, pichanie inzulínu, kontakt na všeobecného lekára (individuálne potreby 
a požiadavky klienta)

 

Bežný týždenný harmonogram, napríklad či navštevuje pravidelne určité miesta (kino, kaviareň, obchod a iné), prípadne kedy chodí na  prechádzky a pod.

 

Prístup do bytu klienta, prípadne kto má k dispozícii náhradné kľúče od bytu alebo domu (v prípade výskytu krízovej situácie)

Informácie sa zadávajú jednoducho prostredníctvom webového formulára. Podľa denného režimu nastavíme klienta i funkcie Asistenčnej služby „sos24“ tak, aby sám rozpoznal, že klient nefunguje štandardne (napríklad, keď si klient ráno zabudne zariadenie zobrať, zariadenie sa vybíja)

 

Pre koho je Asistenčná služba „sos24“ vhodná

 

 

 

⦁ Pre každého, kto sa často pohybuje alebo žije sám.

⦁ Pre človeka, ktorý má zdravotné problémy, napríklad kardiovaskulárne ochorenie, vysoký alebo nízky tlak krvi, cukrovku, problémy so
   zrážanlivosťou krvi, zníženou pohyblivosťou, alebo trpí ochorením, kde hrozí riziko zhoršenia zdravotného stavu či pádu.

⦁ Pre kohokoľvek, kto sa vrátil z nemocnice, aby nadobudol pocit istoty, že nezostane bez pomoci.

⦁ Pre rodinu, ktorej blízky (senior, ťažko zdravotne postihnutý človek, človek trpiaci demenciou) potrebuje systematický - 24 hodinový dohľad.

⦁ Pre aktívnych ľudí, ktorí si chcú zachovať sebestačnosť, aby sa pri svojich obľúbených činnostiach nemuseli obmedzovať strachom o svoju       
  bezpečnosť.

Všetky práva vyhradené 24sos.sk      Vytvoril: PA3KDESIGN MEDIA s.r.o.